H - 2022

Our H-litter was born on 14th November 2022 :: 14. novembra sa nám narodili šteniatka.
We have got 1 boy & 5 girls :: Máme 1 psíka a 5 sučiek.


8 weeks old puppies :: 8-týždňové šteniatka
Khyi-Mi Heera Lily (diamond Lily :: diamant Lily)

Khyi-Mi Himalaya Snow Lioness (himalajská snehová levica)

Khyi-Mi Hariti Arya (protector of children Arya :: ochrankyňa detí Arya)

Khyi-Mi Hjam-Pa Harry (jewel Harry :: šperk Harry)

Khyi-Mi Hanny Ransi (Hanny honey :: Hanny med)

Khyi-Mi Hamira Hela (passionate Hela :: vášnivá hela)Four weeks old puppies are watching the world curiously. One more week to meet other people, not only the family::Štvortýždňové šteniatka sa už pozerajú na svet zvedavo. 

 Two weeks old puppies opened their ears :: Dvojtýždňové šteniatka už majú otvorené ušká.
Girls :: Sučky


Boy :: Psík


Puppies are one week old :: Šteniatka majú už týždeň.

 

Pedigree H

Click for the full pedigree with the ancestors-pictures.

Kliknite na úplný rodokmeň s obrázkami predkov.

All the puppies found new homes 
Všetky šteniatka našli nový domov.