Khyi-Mi Emchi Lamleh Bagya - 'Emchi'

Birthday: 3. July 2016
Colour: black with white chest
Bite: scissors
Hips: A
Elbows: 0/0
Patella: 0/0
Height: 40 cm
DNA: NCL, PLL, PRA3, rcd4 CLEAR

Emchi was bred in cooperation with our friend Martin Zacpal who Free lives with. Emchi is a very happy 'speaking' TT, he loves people, has no problem with children or puppies. Among adult males, he tries to be hierarchically the highest one. He was showed many times with lots of success in different countries.

Emchi je odchovaný v spolupráci s naším priateľom Martinom Zacpalom, u ktorého žije Free. Emchi je veľmi veselý 'hovoriaci' tibeťák, ktorý miluje ľudí a nemá problémy ani s deťmi alebo šteniatkami. Medzi dospelými psami sa snaží byť hierarchicky najvyššie. Bol úspešne vystavovaný v rôznych krajinách.

 

 

Emchi lives in Slovakia and is owned by Zuzana Bruderova.
Emchi žije na Slovensku a jeho majiteľkou je Zuzana Brúderová.

Emchi is available as a stud dog.
Emchi je k dispozícii ako krycí pes.

Titles :: Tituly

C.I.B., Champion of Slovakia, Poland, Slovenia