B - 1. April 2010 

MultiCh. Wanted Nice Dog's Farouk Lamleh x MultiCh. Bhoomi Lamleh Schambala

All the puppies from this amazing litter found a beautiful new home. We wish to the new owners so much joy with them as we had in the time they lived with us!
Všetky šteniatka z tohto výnimočného spojenia našli skvelý nový domov. Novým majiteľom prajeme, aby im celý život prinášali toľko radosti, ako ju rozdávali nám, kým ešt boli u nás!
Our puppies are 2 months old :: Naše dvojmesačné šteniatka
Our puppies front and back :: Naše šteniatka spredu a zozadu
Boys :: Psíky
Khyi-Mi Brug Lamleh Khyi-Mi Brug Lamleh Khyi-Mi Bru-rigs Lamleh Khyi-Mi Bru-rigs Lamleh Khyi-Mi Bras Bu Lamleh Khyi-Mi Bras Bu Lamleh
Khyi-Mi Bod-ja Lamleh Khyi-Mi Bod-ja Lamleh Khyi-Mi Babs-chu Lamleh Khyi-Mi Babs-chu Lamleh
Girls :: Sučky
Khyi-Mi Bhagya Lamleh Khyi-Mi Bhagya Lamleh Khyi-Mi Barri Burri Lamleh Khyi-Mi Barri Burri Lamleh Khyi-Mi Bunti Lamleh Khyi-Mi Bunti Lamleh
Our puppies play a lot. See them on the puppy-videos :: Naše šteniatka sa už pilne hrajú. Pozrite si ich na videách


 
Our puppies are 2 and half week old and the eyes of all of them are already open. But they sleep most of the time :: Naše šteniatka už majú dva a pol týždňa a všetkým sa už otvorili očká. Ale aj tak väčšinu času prespia.
5 boys :: 5 psíkov
Khyi-Mi Brug Lamleh Khyi-Mi Brug Lamleh Khyi-Mi Bru-rigs Lamleh Khyi-Mi Bru-rigs Lamleh Khyi-Mi Bras Bu Lamleh Khyi-Mi Bras Bu Lamleh
Khyi-Mi Bod-ja Lamleh Khyi-Mi Bod-ja Lamleh Khyi-Mi Babs-chu Lamleh Khyi-Mi Babs-chu Lamleh
3 girls :: 3 sučky
Khyi-Mi Bhagya Lamleh Khyi-Mi Bhagya Lamleh Khyi-Mi Barri Burri Lamleh Khyi-Mi Barri Burri Lamleh Khyi-Mi Bunti Lamleh Khyi-Mi Bunti Lamleh

Boys 1 week young :: Týždňové psíky
boy 1 boy 1 boy 2 boy 2 boy 3 boy 3
boy 4 boy 4 boy 5 boy 5
Girls 1 week young :: Týždňové sučky
girl 1 girl 1 girl 2 girl 2 girl 3 girl 3

Khyi-Mi Tibetan Terrier
5 boys 2 days young :: 5 dvojdňových psíkov
boy 1 boy 1 boy 2 boy 2 boy 3 boy 3
boy 4 boy 4 boy 5 boy 5
3 girls 2 days young:: 3 dvojdňové sučky
girl 1 girl 1 girl 2 girl 2 girl 3 girl 3

 

Pedigree B

 
in love
The father of the puppies, Farouk (MultiCh. ICh. Wanted Nice Dog’s Farouk Lamleh), is from a Holland kennel Wanted Nice Dogs and he lives with his breeders in Holland. He is outstanding with the very beautiful coat from young age ago. He regularly demonstrates his qualities on shows and in breeding, too. His puppies have joyfull friendly tempered character, very beautiful coat and some of them are successful in the breeding and at shows.
The mother of the puppies, Bhoomi (ICh. Bhoomi Lamleh Schambala), is from a Czech kennel Schambala and we are pleased about her wonderful harmonic body construction and about her jolly, adaptable and nevertheless proud character. Bhoomi is very teachable and obedient girl and her puppies have this qualities, too. Her first puppies fairly surpassed our secret dreams about our first litter - in the character and in the exterior, too. 
The pedigree of both parents shines with names of famous stud-dogs from all over Europe and America. Also this is why we suppose, that this puppies will not only be predetermined for shows, but mainly they will make the life of their future owners more colourful with never-ending pleasure, typical for Tibetan Terriers. 
Otec šteniatok, Farouk (MultiCh. ICh. Wanted Nice Dog’s Farouk Lamleh), je z holandského chovu Wanted Nice Dogs a aj žije u svojich chovateľov v Holandsku. Výnimočný je už od mlada nádhernou bohatou srsťou, svoje kvality dokazuje pravidelne na výstavách aj v chove. Jeho šteniatka sa vyznačujú veselou priateľskou povahou, krásnou srsťou a mnohé z nich sú už úspešné v chove i na výstavách.
Mama šteniatok, Bhoomi (ICh. Bhoomi Lamleh Schambala), je z českého chovu Schambala a nás teší jej krásna harmonická stavba tela a jej veselá, prispôsobivá a pritom hrdá povaha. Bhoomi je veľmi učenlivá a poslušná a tieto vlastnosti odovzdáva aj svojim šteniatkam. Jej prvé šteniatka naše chovateľské sny naplnili ako povahou, tak aj výzorom. 
V rodokmeňoch obidvoch rodičov žiaria mená slávnych európskych a amerických plemenníkov a aj preto sa nazdávame, že šteniatka budú mať nielen výstavné predpoklady, ale budú hlavne neúnavne a s radosťou typickou pre tibetské teriéry spestrovať život svojim budúcim majiteľom.