Puppies :: Šteniatka

Our puppies will be vaccinated, wormed, chipped, and adequately socialised. By being socialised we understand that the puppies will be prepared for everything, that they could accounter in their everyday life. Since very young age they will be in contact with all sorts of household sounds, such as vacuum cleaner, washing machine, TV, driller, neibourghs, they will get to know all sorts of surfaces - carpet, parquet, and in the most appropriate age they will meet also live nature, other animals and other people. 

We choose the parents with all the possible responsibility (DNA-tests, x-rayed hips, tested eyes, BAER TEST - symmetrical hearing), so that they don´t just have pedigrees, that promise healthy and beatiful offspring, but we also care about friendly and stable character, which is also subject to be inherited. Our goal is to bring up the puppies so that they will bring joy to their future owners. All this, of course, has its costs, which also includes the kennel registration, the stud fee, the vaccination, chipping, EU-passports, etc. This is why a puppy from such a responsible and controlled breeder has its price. 

Every puppy from our kennel will be like our child. Along its entire life we will be interested in how it´s doing, we care about it and its happiness. We will provide the new owners with our breeder service, counselling and help as long as it is within our possibilities and in case the owners´ needs should exceed our possibilities, it´s natural, that we will offer the contact of more experienced breeders. And if the new owners decide to try dog-shows or some sport, we will be pleased to give them support with their puppy, also representing our kennel.

Naše šteniatka budú odčervené, očkované, čipované a vhodne socializované. Pod socializáciou rozumieme to, že šteniatka budú v maximálnej možnej miere pripravené na všetko, čo ich v živote môže bežne stretnúť. Už od malička budú v kontakte s najrôznejšími zvukmi domácnosti - napríklad vysávač, práčka, televízor, vŕtačka, susedia, zoznámia sa s rôznymi povrchmi - koberec, parkety, a v tom správnom veku spoznajú aj živú prírodu, iné zvieratá a cudzích ľudí. 

K výberu rodičov sa staviame zodpovedne (DNA-testy, rengenované kĺby, vyšetrené zdravé oči, obojstranne počujúci), aby mali nielen rodokmene, ktoré sľubujú zdravé a pekné potomstvo, ale záleží nám aj na priateľskej povahe a stabilnom charaktere, ktoré sa dedia tiež. Naším cieľom je vychovať šteniatka tak, aby budúcim majiteľom prinášali hlavne radosť. Všetko je to samozrejme spojené s výdavkami, ku ktorým sa ešte pridávajú registrácia chovateľskej stanice, poplatok za krytie, očkovania,  čipovanie, EU-pasy, atď. Šteniatko zo zodpovedného a kontrolovaného chovu má preto aj svoju cenu. 

Každé šteniatko odchované v našej chovateľskej stanici bude ako naše dieťa. Počas celého jeho života sa oň budeme zaujímať, záleží nám na ňom a jeho šťastí, majiteľom poskyneme chovateľský servis, rady a pomoc v rámci našich možností a ak potreby nových majiteľov presiahnu naše možnosti, je samozrejmé, že ponúkneme kontakt na skúsenejších. A ak sa noví majitelia rozhodnú skúsiť výstavy alebo nejaký šport, budeme ich v zážitkoch so šteniatkom a samozrejme aj v reprezentácii našej chovateľskej stanice s radosťou podporovať.

We plan a new litter in summer 2024. If you want a puppy from us you are welcome to call +421 905 235 377 or write an e-mail: khyimi@khyimi.eu :: Plánujeme nový vrh v lete 2024. V prípade záujmu o šteniatko nás neváhajte kontaktovať telefonicky +421 905 235 377 alebo e-mailom khyimi@khyimi.eu.