Ch. Bhoomi Lamleh Schambala

*26. 4. 2006; CCL / PLL DNA clear; Patella 0/0; HD - A/A; BAER - OK;  

Bhoomi is my dream come truth. After that Arien entered us into the TT-world, Bhoomi entered us into the world of show-rings. She loves to be shown and she enjoys moments whe she gets her delicious reward. Bhoomi is a female who we experienced the miracle of puppies-birth with, the foundation-female of our kennel, the most clever dog I ever met. Actually, she is retired from our breeding programm already, but still enjoys to be a show-girl from time to time.
Bhoomi je pokračovaním sna. Ako nás Arien uviedla do sveta TT, Bhoomi nás doslova ponorila do výstavných kruhov. Rada sa vystavuje na obdiv a vychutnáva si momenty, keď dostáva za výhru svoju chutnú odmenu. Bhoomi je sučka, s ktorou sme prvýkrát zažili zázrak príchodu šteniatok na svet a vďaka ktorej sme sa stali chovateľmi, najmdrejší pes, ktorého sme kedy stretli. V súčasnosti je už Bhoominka na zaslúženom dôchodku, nakoľko si však výstavu dokáže naozaj užiť, z času na čas si v kruhu zabehá.
 
Bhoomi at move :: Bhoomi v pohybe
 

Dam::Matka ICh. Mocowodos X-Model Xanthia

sanna_jar.jpg(97 kb)

Sanna is very successful show-female, who becomes champion of several lands and interchampion, too. She is rarely good-tempered and peacefu Tibetan lady.
Sanna je veľmi úspešná výstavná sučka, ktorá dosiahla šampionáty niekoľkých krajín a stala sa aj Interšampiónkou. Povahovo je to mimoriadne vyrovnaná a pokojná tibetská dáma.

Sire::Otec  Schanti's Khan-po Kukur Baba Lamleh

Khanpo is an absolutely friendly and totaly happy TT. And even if he is a pure English Lamleh he is not cold in the character he is like a funny shine..
Khanpo je veľmi priateľský a totálne šťastný tibeťák. A aj keď je to čistý anglický Lamleh, nespráva sa ako chladný Angličan, ale ako veselé slniečko.

 

Titles :: Tituly 

European Veteran Winner 2014, C.I.B., GrandCh., Champion SK, DE, PL, CZ, HR, AT, GCh. SK, Clubchampion CZ, Juniorchampion SK, A, BIS Veteran, BISS Veteran, Skar Mo 2012, Best TT 2009 CZ, Best TT 2009 SK, BIG, Grand Prix Slovakia Winner 2009, Centennial Winner, Slovakia Winner 2009, Junior Slovakia Winner 2007, BIS Baby female 

Bhoomi is mother of our first four litters.
Bhoomi je matkou našich prvých štyroch vrhov.

Pedigree