G - 2021


They were born on 18th of August 2021 from this combination :: 18.8.2021 sa nám narodili šteniatka zo spojenia: 
C.I.B. MultiCh. Khyi-Mi Emchi Lamleh Bagya x C.I.B. MultiCh. Karma Khyi-Mi Lamleh Hoksa Rex
  Khyi-Mi Emchi Lamleh BagyaKarma Khyi-Mi Lamleh Hoksa Rex


8 weeks old puppies in full bloom with their names and meaning of the names :: 8 týždňové šteniatka v plnej paráde so svojimi menami a významom mien

Khyi-Mi Gza'Dawa Gizmo (Monday, Moon :: pondelok, Mesiac)

Khyi-Mi Gza'Mikmar Merlin (Tuesday, Mars :: utorok, Mars)

Khyi-Mi Gza'Lhakpa Dashi (Wednesday, Mercury :: streda, Merkúr)

Khyi-Mi Gza'Purbu Laphroaig (Thursday, Jupiter :: štvrtok, Jupiter)

Khyi-Mi Gza'Pasang Bumpa (Friday, Venus, Vase :: piatok, Venuša, váza)

Khyi-Mi Gza'Penba Tashi (Saturday, Saturn, Good Fortune :: sobota, Saturn, šťastie)

Khyi-Mi Gza'Nyima Pema (Sunday, Sun, Lotus :: nedeľa, Slnko, lotos)

Khyi-Mi Gyaltsen Dhvaja (Victory sign, Flag :: znak víťazstva, vlajka)


5 weeks old :: 5-týždňové šteniatka 

Our G litter is 1 month old :: Náš vrh G má už mesiac


4 weeks old sweeties :: 4 týždňové zlatíčka


3 weeks - they try to bark, growl, wag tails and try to eat meat :: 3 týždne - skúšajú štekať, vrčať, krútia chvostíkmi a skúšajú jesť mäsko


boys::psíky

girls::sučky


2 weeks old puppies open their eyes :: 2-týždňové šteniatka otvárajú očká
boys::chlapci

girls::dievčatá


1 week old :: máme týždeň
green boy

yellow boy

blue boy

orange boy

light blue boy

grey boy

Pasang

Nyima

 


Day 1:: Deň 1

time of birth::čas narodenia   colour::farba   gender ::pohlavie
22:23     green Boy  :: zelený Psík 

23:09     yellow Boy  :: žltý Psík 

23:23     blue Boy :: modrý Psík

0:05     orange Boy :: oranžový Psík  

0:38     light blue Boy :: svetlo modrý Psík  

2:05    grey Boy :: sivý Psík 

3:12     Gza' Pasang     Girl (Friday, Venus) :: Sučka (Piatok, Venuša) 

4:25     Gza' Nyima     Girl (Sunday, Sun) :: Sučka (Nedeľa, Slnko) 


The first picture::Prvá fotka

 

All the puppies found new families. :: Všetky šteniatka našli nové rodiny.