Khyi-Mi Gza'Penba Tashi - 'Tashi'

Birthday: 18. August 2021
Colour: black with white markings
Bite: reverse scissors, full 42
Hips: A
Elbows: 0/0
Patella: 0/0
Height: 40 cm
DNA: PLL, PRA3, rcd4, PD CLEAR

Tashi is one of our G litter which is line breeding to our granny Bhoomi. He is trully Tibetan proud male - when he wants, he can do fabulous job at the obedience training or at shows, but if he doesn't like to cooperate, it is really tempting for his owner/handler. Anyway, he loves people, has no problem with children or puppies. Under adult males, he has dogs who are accepted and also some who are not welcome in his company. He was showed many times with lots of success in different countries.

Tashi je jedným z nášho G vrhu, ktorý je výsledkom líniového spojenia na našu babi Bhoomi. Má povahu pravého hrdého Tibeťana - ak chce, dokáže krásne pracovať na cvičáku alebo na výstavách, ale ak nemá svoj deň, je pre svojho majiteľa / handlera skutočnou výzvou. Každopádne, má veľmi rád ľudí a nemá problémy s deťmi alebo šteniatkami. Medzi dospelými psíkmi má takých, ktorých akceptuje a tiež takých, ktorých spoločnosť mu nie je príjemná. Bol úspešne vystavovaný v rôznych krajinách.

 

 

 

Tashi lives in Slovakia and his owner are Mario and Adka Gogola.
Tashi žije na Slovensku a jeho majiteľmi sú Mário a Aďka Gogoloví.

Tashi  is available as a stud dog.
Tashi je k dispozícii ako krycí pes.

Titles :: Tituly
Champion of Slovakia, Champion of Slovenia, res. BOG, multi BOB, multi CACIB