Khyi-Mi CangPo Lamleh - 'Cangy'

Birthday: 8. June 2012
Colour: sable with white
Bite: scissors
DNA: NCL tested carrier / PLL clear by parentage
 Name exposition: Khyi-Mi is the name of our kennel and means Dog-Human, Cang Po in Tibetan means Intelligent, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently dogs from Tibet.
Výklad mena: Khyi-Mi je meno nášho chovu a znamená Pes-Človek, Cang Po znamená v tibetčine Inteligentný, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

Cangy in pictures :: Cangy v obrazoch

Cangy lived in Slovakia and was owned by Stela Izsakova.
Cangy žil na Slovensku a jeho vlastníkom bola Stela Izsáková.

Cangy tragically passed away hitted by car.
Canty tragicky zomrel pod kolesami auta.