Khyi-Mi Bru-rigs Lamleh - 'Kimmi'

Brug Birthday: 1. April 2010 as the fourth one in the litter
Colour: white with black marks
Bite: scissors
DNA: NCL / PLL DNA clear by parentage

 

His name means: Khyi-Mi is the name of the native kennel and means Dog-Human, Bru-rigs means in Tibetan Corn, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently only dogs from Tibet.
Význam mena: Khyi-Mi je názov rodnej chovateľskej stanice znamená Pes-Človek, Bru-rigs znamená po tibetsky zrno, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

Kimmi in pictures :: Kimmi v obrazoch

Kimmi lives in Austria owned by the family Heindl.
Kimmi žije v Rakúsku u rodiny Heindl.