Khyi-Mi Aryan Lamleh - 'Aryan'

Birthday: 8. June 2014 as the third one in the litter
Colour: sable
Bite: scissors
DNA: NCL clear / PLL clear by parentage


Name exposition: Khyi-Mi is the name of the native kennel and means Dog-Human, Aryan is in Tibetan from higher caste, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently only dogs from Tibet.
Výklad mena: Khyi-Mi je meno nášho chovu a znamená Pes-Človek, Aryan znamená v tibetčine Z vyššej kasty, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

Aryan in pictures :: Aryan v obrazoch

Aryan is owned by Branislav Vazal and lives in Slovakia.
Aryan býva so svojím majiteľom Branislavom Vázalom na Slovensku.

Titles :: Tituly
BIS 2 baby, 2x very perspective