Khyi-Mi Anshu Lamleh - 'Anshu'

Birthday: 8. June 2014 as the fifth one in the litter
Colour: black with white particolour
Bite: scissors
DNA: NCL clear / PLL clear by parentage


Name exposition: Khyi-Mi is the name of the native kennel and means Dog-Human, Anshu means in Tibetan Sun, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently only dogs from Tibet.
Výklad mena: Khyi-Mi je meno nášho chovu a znamená Pes-Človek, Anshu znamená v tibetčine Slnko, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

Anshu in pictures :: Anshu v obrazoch

Anshu lives with his owners in Slovakia.
Anshu žije so svojimi majiteľmi na Slovensku.