A - 6. May 2008

Ch. Bhoomi Lamleh Schambala x Ch. Sumanshu Leader of the Pack

Khyi-Mi Tibetan Terrier

Avatar Anshu a Aryan ArdinFamilie Khyi-Mi 
All our sweet khyimis found great new home. We enjoyed our first litter well, the puppies are fawning and beautyful, they fairly surpassed our secret dreams about our first litter. We hope, that we will find sometimes in the future for Bhoomi as great bridegroom like is the father of this litter, Diesel, and that we will replay the great time with puppies. In the meantime we will follow with interest the progress of our forever first "A's" :: Všetky naše milé khyimiatka našli šťastný domov a milujúce rodiny. Náš prvý vrh sme si nádherne užili, šteniatka sú prítulné a krásne, doslova predčili naše tajné sny o prvom vrhu. Dúfame, že niekedy v budúcnosti nájdeme pre Bhoomi ďalšieho tak skvelého ženícha ako je otec tohto vrhu, Diesel, a že si radosť so šteniatkami ešte zopakujeme. Zatiaľ budeme so záujmom sledovať, ako sa naše navždy prvé Áčka vyvíjajú. 

Celý vrh sa stretol ešte raz - keď mali šteniatka 5 mesiacov. Prečítajte si reportáž zo stretnutia vrhu A v Súľovských skalách.

Khyi-Mi Tibetan Terrier

Seven weeks old puppies trained the show-stand and between plays and water-games, they stand us for a few pictures :: Sedemtýždňové šteniatka natrénovali prezentáciu a aj keď je im milšie šantenie a vylievanie misky s vodou, predsa len sa nechali presvedčiť na pár fotiek.

GIRLS: Anandi -Nuki- BOOKED our naughty Ardin BOOKED our thoughtful
BOYS: Aryan BOOKED our teachable Avatar our courageous Anshu BOOKED our joyful
Khyi-Mi Tibetan Terrier

Six weeks old puppies are very lovely and curious :: Šteniatka majú šesť týždňov. Rastú nám z nich maznavé šteniatka, ktoré sa tešia ľudskej pozornosti a ich zvedavé pohľady sa otáčajú za každým novým zvukom.

Anandi -Ňuki- Ardin Aryan Avatar Anshu
Khyi-Mi Tibetan Terrier

The puppies are three weeks old. They learned many new things during the last week. They are alredy able to walk, they know the taste of dry food and chicken, they learned to snarl and if they have pleasure of something, they wag gladly with their tails :: Šteniatka majú tri týždne. Počas uplynulého týždňa sa naučili veľa nových vecí. Vedia už chodiť, spoznali chuť granuliek a mäska, naučili sa vrčať a keď sa tešia, už usilovne krútia chvostíkmi.

Anandi -Nuki- is always the first Ardin is always satisfied Aryan is always well disposed Avatar prefers to be in the arms Anshu watches always
Khyi-Mi Tibetan Terrier

The two weeks old puppies have their eyes open and they've got names :: Dvojtýždňové šteniatka už otvorili oči, začínajú sa snažiť chodiť bez toho, aby šúchali bruškom po zemi a dostali svoje mená

Anandi - jovial Ardin - secret place in Lhasa Aryan - from a high race Avatar - incarnation Anshu - sun
Khyi-Mi Tibetan Terrier

Our puppies are one week old and put lovely on weight. They came to the world in this order :: Šteniatka majú týždeň a pekne priberajú. V takomto poradí prišli na svet

black/dark sable girl with the white frill black girl with white neck sable boy black boy with white head, frill, sox and tail black boy with white blaze, frill, sox and tail
Khyi-Mi Tibetan Terrier

Our "A"s 2 days old :: Naše dvojdňové "Áčka"Khyi-Mi A-litter Lamleh Khyi-Mi A-boys Khyi-Mi A-girls Khyi-Mi A-boysOur A-litter was born on 6. Mai 2008 in the morning. We have 3 boys and 2 girls!!! Bhoomi and her puppies are great. :: Náš vrh A sa narodil 6. mája 2008 skoro ráno. Máme 3 psíky a 2 sučky!!! Bhoomi aj šteniatka sa majú výborne.

 

Pedigree A


zaľúbený pár The father of the puppies, Diesel (JCh. Sumanshu Leader of the Pack), is from a holland kennel Sumanshu and he lives with his breeders in Holland. He is outstanding with the for his age beautiful coat and body construction, but we are pleased about his friendly and good-tempered character.
The mother of the puppies, Bhoomi (JCh. Bhoomi Lamleh Schambala), is from a czech kennel Schambala and we are pleased about her wonderful harmonic body construction and about her jolly, adaptable and nevertheless proud character.
The pedigree of both parents shines with names of famous stud-dogs from all over Europe and America. Also this is why we suppose, that this puppies will not only be predetermined for shows, but mainly they will make the life of their future owners more colourful with never-ending pleasure, typical for Tibetan Terriers.
Otec šteniatok, Diesel (JCh. Sumanshu Leader of the Pack), je z holandského chovu Sumanshu a aj žije u svojich chovateľov v Holandsku. Výnimočný je na svoj vek nádhernou srsťou a stavbou tela, ale my sa veľmi tešíme aj z jeho priateľskej a vyrovnanej povahy.
Mama šteniatok, Bhoomi (JCh. Bhoomi Lamleh Schambala), je z českého chovu
Schambala a nás teší jej krásna harmonická stavba tela a jej veselá, prispôsobivá a pritom hrdá povaha.
V rodokmeňoch obidvoch rodičov žiaria mená slávnych európskych aj amerických plemenníkov a aj preto sa nazdávame, že šteniatka budú mať nielen výstavné predpoklady, ale budú hlavne neúnavne a s radosťou typickou pre tibetské teriéry spestrovať život svojim budúcim majiteľom.