Khyi-Mi Bras Bu Lamleh - 'Kimi'

Birthday: 1. April 2010 as the eighth one in the litter
Colour: white with black marks
Bite: scissors
DNA: NCL / PLL DNA clear by parentage

 

His name meansKhyi-Mi is the name of the native kennel and means Dog-Human, Bras Bu means in Tibetan Rice boy, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently only dogs from Tibet.
Význam menaKhyi-Mi je názov rodnej chovateľskej stanice znamená Pes-Človek, Bras Bu znamená po tibetsky Ryžový chlapec, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

 

Kimi in pictures :: Kimi v obrazoch

Kimi lives with her owner Monika Jilkova in the Czech Republic.
Kimi žije v Čechách a jeho majiteľom je Monika Jílková.