F - 2018

Our puppies are born on the 7th of May 2018 :: 7. mája 2018 sa nám narodili šteniatka

Our puppies are born on 3rd of July 2016 :: 3. júla 2016 sa nám narodili šteniatka

Viac tu: https://www.khyimi.eu/puppies/e-2016/

Litomada's GK's Free x Lost Valley Hothi


5 weeks old puppies Tibet, Jokhang, Norbulinka, Mani posing outside :: 5-týždňové šteniatka Tibet, Jokhang, Norbulinka, Mani pózujú vonku.Hello world! We can see you! We are 3 weeks old. :: Ahoj svet! Už ťa vidíme! Máme 3 týždne.

Our F's are two weeks old. They are turning from piglets into four sleeping hippos :: Naše Fká už majú dva týždne. Z prasiatok sa stávajú hrošíky.Our puppies are one week old. They sleep and eat and eat and sleep :: Naše šteniatka majú týždeň. Stále spia a jedia a jedia a spia.


First pictures :: Prvé fotky

All the puppies found new families. :: Všetky šteniatka našli nové rodiny.