About us :: O nás

:: pre slovenčinu kliknite sem ::

sanna_monty.jpg(139 kb) Actually, we originally wanted a Basenji... a leggy one with a thoughtful look. But after several get-togethers with this kind of breed we realized it wouldn't be the appropriate type for us. So we forgot about the appearance and we started to seek in the encyclopedia a companion, who would like to go with us to some trips without scouting him around for hours in the forest. We looked for a friend who could stay home alone while we are working and when we come back he would enjoy the life with us. It also shouldn't be one of the smallest breeds, we wouldn't like to hurt him with one wrong step :o) With the excluding method we finally came to the breed called Tibetan Terrier. And though we didn't hear anything about it so far, the websites of breeders extended our knowledge and during the Bratislava exhibition in August 2003 we fell at the first sight in love with sable-colored bitch Sanna. Her quiet and pleasant character as well as her waggish looks confirmed our choice. Also her bridegroom Monty seemed very likeable and friendly. Coupling of Monty and Sanna made us hope for the ideal companion to our household. We didn't even persist in the sable-colored puppy, we would take any bitch from this litter. Well, in case if there really wouldn't be any sable puppy...

surodenci.jpg(56 kb) After some months of waiting, on the 1st of April in the evening, Sanna delighted us and her sympathetic breeder Barbora Blažejová with eight puppies. Between them there was also our puppy we longed for. She got the name Arien that refers to the most beautiful place in the world. She also got two masters and both of them love her cordially. Thanks to Barbora who has been very patient and answered hundreds of our questions about tibetans and entrusted us one of her first born in spite of the fact that we are just beginners.

druha_navsteva.jpg(89 kb) Top TT Slovensko 2005, JCh. Arien Lamleh Schambala With Arien we entered the world of dogs, we discovered the show-rules, the effect of shampoos, the number of conditioners.... Arien had all the patience with us, she let us treat her in fact as we wished, her wonderful character earned everybody, who had a chance to meet her and get to know her closely. She enjoyed everything that we did: with pleasure she went to pick mushrooms with us, without any problems she accompanied us at long 500 km travels by car from Bratislava to Domaša in the East of Slovakia and back. At the shows she did her best, won the title Junior Champion of Slovakia and became Top Tibetan Terrier of Slovakia in 2005. Her hair included all the shades of golden metals - from the lightest to the darkest. It was a real enjoyment to brush her. In fact, life itself was an enjoyment with her. As good as it gets.... shortly before her second birthday, on November 29, 2005, we said goodbye to her forever.

Mocowodos X-Model Xanthia Schanti's Khan-po Kukur Baba Lamleh After Arien´s passing our appartment suddenly felt cold and empty. We decided not to stay there without a doggie and, wishing to find the same character, as was Arien had, we arranged a puppy from the same kennel Schambala, from the same sable girl Sanna. The planned puppies´ father was a charming dog from a renonwned German breeding Schanti´s Khan-po Kukur Baba Lamleh.

B SchambalaAfter Sanna and Khan-po felt sympathy for each other, on April 26, 2006, beautiful spotted puppies were born, among which there was only one bitch - our Bhoomi. Already the first weeks of our life with Bhoomi clearly showed us, that she didn´t have Arien´s character. She is much more lively, but also more quick to learn, and more self-confident. With her too we started the show-carreer very succesfully: at only the age of 6 months she won the Best-in-show - Most-beautiful-puppy-bitch title at the international show in Nitra. And we are looking forward to what life with her will bring us….

Bhoominka has become our dream come true. Beautiful, smart, obedient, cheerful, proud, she ran many championships of different countries, became interchampion, in 2009 she became the most successful Tibetan Terrier in Slovakia and Czech Republic and gave us four beautiful litters. Her offspring are already following in her footsteps and our kennel can already boast many champions from our breeding. And since the puppies from the first litter really enchanted us, we decided that the second litter will stay home with a male - Bod-ja (Tibetan Tea). 
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Bhoominka has become our dream come true. Beautiful, smart, obedient, cheerful, proud, she ran many championships of different countries, became interchampion, in 2009 she became the most successful Tibetan Terrier in Slovakia and Czech Republic and gave us four beautiful litters. Her offspring are already following in her footsteps and our kennel can already boast many champions from our breeding. And since the puppies from the first litter really enchanted us, we decided that from the second litter will stay at home with us a male - Bod-ja (Tibetan Tea). 


sanna_monty.jpg(139 kb) Vlastne sme pôvodne chceli basenjiho... Dlhonohého so zamysleným pohľadom. Ale po niekoľkých stretnutiach so zástupcami tejto rasy sme sa presvedčili, že by to nebol pre nás ten vhodný typ. Tak sme zabudli na výzor a začali sme hľadať v encyklopédii spoločníka, ktorý s nami rád pôjde na výlet bez toho, aby sme ho potom ešte hodiny v lese hľadali, ale zároveň takého, ktorý vydrží doma sám, kým my budeme cez deň v práci, a keď sa vrátime, bude sa spolu s nami tešiť zo života. Zároveň to nemal byť celkom najmenší pes, aby sme ho nebodaj nepristúpili. :o) Vylučovacou metódou sme dospeli k plemenu tibetský teriér. A aj keď sme doteraz o ňom ani nepočuli, stránky chovateľov naše vedomosti rozšírili a na výstave v Bratislave v auguste 2003 sme sa na prvý pohľad zaľúbili do sobolej sučky Sanny. Jej pokojná a milá povaha, ako aj šibalské ohníky v očiach nás už len utvrdili, že sme si vybrali dobre. A jej plánovaný ženích Monty sa nám tiež zdal veľmi sympatický a priateľský. Spojenie Montyho a Sanny v nás vyvolalo veľkú nádej na ideálneho spoločníka do našej domácnosti. Dokonca sme už ani netrvali na sobolej farbe, z tohto vrhu by sme si zobrali sučku akejkoľvek farby. Teda ak by sa tam predsa len nevyskytol sobolček...

surodenci.jpg(56 kb) Po mesiacoch čakania nás a svoju milú chovateľku Barboru Blažejovú Sanna 1. apríla večer potešila ôsmimi šteniatkami, medzi ktorými nechýbala ani naša vytúžená sučka. Dostala meno Arien, v ktorom sa skrýva názov najkrajšieho miesta na svete, a k menu dvoch pánov, ktorí ju majú úprimne radi.

Ďakujeme Barbore, že mala trpezlivosť odpovedať nám na stovky otázok o tibeťákoch a že nám zverila jednu zo svojich prvorodených aj keď sme iba začiatočníci.

druha_navsteva.jpg(89 kb) Top TT Slovensko 2005, JCh. Arien Lamleh Schambala S Arien sme vstúpili do sveta psíčkarov, spoznali sme pravidlá výstav, účinok psích šampónov, množstvo kondicionérov... Arien mala na nás trpezlivosť, nechala so sebou robiť vlastne všetko, zbožňovala všetko živé, jej úžasná povaha si získala každého, kto ju spoznal bližšie. Bavilo ju všetko, čo nám robilo radosť, ochotne s nami chodila na huby do lesa a bez akýchkoľvek problémov s nami absolvovala aj pravidelné 500 km cesty autom z Bratislavy na východ Slovenska na Domašu a naspäť, na výstavách sa snažila a dosiahla titul Junioršampiónka Slovenska a stala sa aj TOP tibetským teriérom Slovenska v roku 2005. Jej srsť mala v sebe všetky odtiene zlatých kovov - od tých najsvetlejších až po tie najtmavšie. Česať ju bol pôžitok. Vlastne život s ňou bol pôžitok. Dobrého však býva málo a necelé dva roky po narodení, 29. 11. 2005, sme sa s ňou navždy rozlúčili.

Mocowodos X-Model Xanthia Schanti's Khan-po Kukur Baba Lamleh Po Arieninej smrti zostalo v byte prázdno a akosi chladno. Rozhodli sme sa bez psíka nezostať a v túžbe nájsť takú istú povahu, ako mala Arien, opäť sme si dohodli šteniatko z chovnej stanice Schambala, od sobolej sučky Sanny. Otcom šteniatok sa mal stať šarmantný biely psík zo známeho nemeckého chovu Schanti's Khan-po Kukur Baba Lamleh.

 

B SchambalaPo tom, čo Sanna a Khan-po pocítili vzájomné sympatie, narodili sa im 26. apríla 2006 krásne strakaté šteniatka, medzi ktorými bola jediná sučka - naša Bhoomi. Už počas prvých týždňov spolužitia s Bhoominkou nám však bolo jasné, že Arienina povaha to nie je. Je oveľa temperamentnejšia, ale aj učenlivejšia a sebavedomejšia. Aj s ňou sme začali výstavnú kariéru - a to veľmi úspešne, už ako 6-mesačná vyhrala na medzinárodnej výstave v Nitre titul Best in show - Najkrajšia dorast sučka výstavy. Tak uvidíme, čo nám život s ňou ešte prinesie...

Bhoominka sa stala naším splneným snom. Krásna, múdra, poslušná, veselá, hrdá si na výstavách behom dvoch rokov vybehala množstvo šampionátov rôznych krajín, stala sa interšampiónkou, v roku 2009 sa stala najúspešnejšou tibetskou teriérkou na Slovensku aj v Čechách a darovala nám štyri nádherné vrhy. Jej potomstvo už ide v jej stopách a naša chovateľská stanica sa už môže pýšiť aj mnohými šampiónmi z nášho chovu. A keďže nás šteniatka z prvého vrhu naozaj očarili, rozhodli sme sa, že z druhého vrhu zostane doma psík – Bod-ja (tib. Tibetský čaj). 

S dvoma tibeťákmi ide všetko jednoduchšie. Obaja sú motivovaní viac poslúchať, len aby si zaslúžili našu pozornosť. Spolu sa výborne vyhrajú, takže im v podstate viac času nemusíme venovať. Samozrejme, je viac chlpov, viac česania a viac vysávania...

Bod-ja dokázal behom prvých dvoch rokov takmer nemožné. Milý, prítulný a hravý psík je na výstavách neprehliadnuteľnou hviezdou. Priniesol domov tituly ako Najkrajšie šteniatko Európy, Svetový víťaz mladých či náš vysnený prestížny titul Skar zo špeciálnej výstavy pre tibetské rasy Tibet Dog Europe. Tento svoj úspech zopakoval aj rok na to, pričom Skar Mo sa stala Bhoominka!