Khyi-Mi Babs Chu Lamleh - 'Babsu'

Birthday: 1. April 2010 as the fifth one in the litter
Colour: white with black marks
Bite: scissors
DNA: NCL / PLL DNA clear by parentage

 

His name meansKhyi-Mi is the name of the native kennel and means Dog-Human, Babs Chu means in Tibetan Waterfall, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently only dogs from Tibet.
Význam menaKhyi-Mi je názov rodnej chovateľskej stanice znamená Pes-Človek, Babs Chu znamená po tibetsky Vodopád, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

 

Babsu in pictures :: Babsu v obrazoch

Babsu lives with her owners family Capek in the Czech Republic.
Babsu žije v Čechách a jeho majiteľom je rodina Čapekovcov.