Khyi-Mi Chil Le Lamleh - 'Barney'

Birthday: 8. June 2012
Colour: sable with white
Bite: scissors
DNA: NCL tested clear / PLL clear by parentage


 

Name exposition: Khyi-Mi is the name of our kennel and means Dog-Human, Chil Le in Tibetan means The one who's shining, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently dogs from Tibet.

Výklad mena: Khyi-Mi je meno nášho chovu a znamená Pes-Človek, Chil Le znamená v tibetčine Ten, ktorý žiari, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

Barney lives in Austria owned by Gabriela Pehmer.
Barney žije v Rakúsku a jeho majiteľkou je Gabriela Pehmer.

Titles :: Tituly

Very perspective 1, Best Puppy