Khyi-Mi CoDo Lamleh - 'Codo'

Birthday: 8. June 2012
Colour: tricolour
Bite: scissors
Hips: B/C (Slovakia)
DNA: NCL clear / PLL clear by parentage


Name exposition: Khyi-Mi is the name of our kennel and means Dog-Human, CoDo in Tibetan means Hair, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently dogs from Tibet.
Výklad mena: Khyi-Mi je meno nášho chovu a znamená Pes-Človek, CoDo znamená v tibetčine Vlas, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

CoDo lives in Slovakia and his owner is Luba Hudecova.
CoDo žije na Slovensku a jeho majiteľkou je Ľuba Hudecová.

CoDo is available as a stud-dog.
CoDo je k dispozícii ako krycí pes.

Titles :: Tituly

Junior Champion of Slovakia, Club Junior Champion, 2xJunior BOB, 3xCAJC, JCC