Ch. Khyi-Mi CuTi Lamleh - 'Cuti'

Birthday: 8. June 2014
Colour: sable with white
Bite: scissors
DNA: NCL tested clear / PLL clear by parentage

 


Name exposition: Khyi-Mi is the name of our kennel and means Dog-Human, Cu Ti in Tibetan means Piggy tail, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently dogs from Tibet.
Výklad mena: Khyi-Mi je meno nášho chovu a znamená Pes-Človek, Cu Ti znamená v tibetčine Prasačí chvostík, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

Cuti in pictures :: Cuti v obrazoch

Cuti lives in Israel and his owner is Lana Tartakovsky.
Cuti žije v Izraeli a jeho majiteľkou je Lana Tartakovsky.

Cuti is available as a stud-dog.
Cuti je k dispozícii ako krycí pes.

Titles :: Tituly

Champion of Israel, Best Puppy In Show, 3xBest Junior, 3x JCAC,  3xBOB, CACIB, Crufts Qualify 2015, 2016.