E - 2016

Our puppies are born on 3rd of July 2016 :: 3. júla 2016 sa nám narodili šteniatka

Khatvanga Lamleh Fort d'Or x Litomada's GK's Free
Khatvanga Lamleh Fort d'Or


8 weeks old puppies:: 8-týždňové šteniatka:
Females::Sučky
Easy and Eika

Males::Psíky
Ekai and Eshin

Emchi and Ensho

4 weeks old puppies are showing us their best:: 4-týždňové šteniatka prišli do najkrajšieho veku:
Females::Sučky
Easy and Eika

Males::Psíky
Ekai and Eshin

Ensho and Emchi


3 weeks old puppies opened their eyes:: Trojtýždňové šteniatka otvorili očká.

Our E-puppies are 2 weeks old and I'm in love with all of them. Only one boy has opened his eyes yet (the black one with the white chest) :: Naše šteniatka majú dva týždne a všetky sa mi veľmi páčia. Očká zatiaľ otvoril iba jeden psík (čierny s bielou náprsenkou)

Here portraits of all of them :: Tu sú portréty všetkých
Girl 1 (left) - black and tan with white socks and chest (tricolour) :: Sučka 1 (vľavo) - black and tan s bielymi ponožkami a hruďou (tricolour)
Girl 2 (right) - black and tan with white beard and chest (tricolour) :: Sučka 2 (vpravo) - black and tan s bielym znakom na brade a hrudi (tricolour)

Boy 1 (left) - black and white particolour :: Psík 1 (vľavo) - čierno - biely particolour
Boy 2 (right) - black and white particolour :: Psík 2 (vpravo) - čierno - biely particolour
Boy 3 (left) - black with white socks, beard and chest :: Psík 3 (vľavo) - čierny s bielymi ponožkami, bradou a hruďou
Boy 4 (right) - black with white beard and tie :: Psík 4 (vpravo) - čierny s bielou bradou a kravatou


5/7/2016 This means beautiful TT newborn's head to me - no matter if black or white, just beautiful and strong. A black male at the picture.
Toto je podľa mňa krásna hlava novorodeného TT - na farbe nezáleží, je prosto krásna a silná. Na fotke je čierny psík.


3/7/2016 The first picture::Prvá fotka


The mother of our E-litter will be our Free. She is a completely easy-to-have dog, she is always satisfied, always happy. She started her show-carrier very successfully and we hope to see her in rings soon after her first puppies. All the information about her check at the personal site of Free.
The father of this litter, Olli, lives in Germany in the kennel "Immer der Nase nach". He is a completely healthy, beautiful and clever dog who is very easy to train. His pedigree is a treasure for me. He has sired not many litters and has produced very beutiful puppies of all the possible colours. Thank you Regina Heinen for sharing enthusiasm for this litter with us. For all the important information about him click the personal site of Olli.

Matkou nášho vrhu E bude naša Free. Free je úplne bezproblémová sučka, vždy je so všetkým spokojná, stále šťastná. Výstavnú kariéru začala veľmi úspešne a dúfame, že ju vo výstavnom kruhu uvidíme zase čoskoro po materskej dovolenke. Pre ďalšie informácie o Free kliknite na jej osobnú stránku. 
Otec plánovaného vrhu, Olli, žije v Nemecku v chovateľskej stanici "Immer der Nase nach". Je to úplne zdravý, krásny a múdry pes, ktorý sa ľahko cvičí. Jeho rodokmeň je pre mňa hotový poklad. Je otcom niekoľkých vrhov, v ktorých sú veľmi pekné šteniatka všetkých možných farieb. Ďakujem Regine Heinen za to, že zdieľa naše nadšenie pre tento vrh. Všetky podstatné informácie sa o ňom dozviete na Olliho osobnej stránke.

Pedigree E

Personal sites :: Osobné stránky

Khyi-Mi Emchi Lamleh Bagya