Khyi-Mi CiNi Lamleh - 'Cuki'

Birthday: 8. June 2012
Colour: red-sable
Bite: scissors
DNA: NCL tested carrier / PLL clear by parentage
 Name exposition: Khyi-Mi is the name of our kennel and means Dog-Human, CiNi in Tibetan means Sugar, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently dogs from Tibet.
Výklad mena: Khyi-Mi je meno nášho chovu a znamená Pes-Človek, CiNi znamená v tibetčine Cukor, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

Cuki in pictures :: Cuki v obrazoch

Cuki lives in Serbia and is owned by Tanja Reljin.
 Cuki žije v Srbsku a jeho majiteľkou je Tanja Reljin. 

Titles :: Tituly

Junior Champion of Serbia, 3xJCAC, 2xBOB