Khyi-Mi Heera Lily

*14. 11. 2022 PRA3/PLL/rcd4 DNA clear; B-Lokus (brown, chocolate, liver nose) DNA clear, other screenings to be madeLily is our new hope. Wonderful in body since birdth and with very outgoing character she should be the first dog of our son Michal. 
Lily je naša nová nádej. Od narodenia je krásne stavaná a má veľmi príjemnú povahu. Mala by byť prvým psíkom nášho syna Miška. 


 

Lily is daughter of our Karma and Beni. She is all Lamleh line. 
Lily je dcéra našej Karmy a Beniho. Všetci jej predkovia sú z línie Lamleh.