Khyi-Mi Anandi Lamleh - 'Nuki'

Bhagya Birthday: 6. May 2008 as the first one in the litter
Colour: black with white marks
Bite: scissors
DNA: NCL / PLL DNA clear by parentage

 

Her name means: Khyi-Mi is the name of the native kennel and means Dog-Human, Anandi is in Tibetan Jovial, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently only dogs from Tibet.
Význam mena: Khyi-Mi je názov rodnej chovateľskej stanice znamená Pes-Človek, Anandi znamená po tibetsky Žoviálna, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

Nuki in pictures :: Nuki v obrazoch

Nuki lives with her owners Csilla and Adrian Sita in Slovakia.
Ňuki žije so svojimi majiteľmi Csillou a Adrianom Sitovcami na Slovensku.