Ch. Khyi-Mi Barri Burri Lamleh 'Burja'

Bhagya Birthday: 1. April 2010 as the second one in the litter
Colour: white with black marks
Bite:  scissors
DNA: NCL / PLL DNA clear by parentageHer name means: Khyi-Mi is the name of the native kennel and means Dog-Human, Barri Burri is in Tibetan pied, Lamleh signifies, that all the ancestry are evidently only dogs from Tibet.
Význam mena: Khyi-Mi je názov rodnej chovateľskej stanice znamená Pes-Človek, Barri Burri znamená po tibetsky Strakatá, Lamleh naznačuje, že predkami sú dokázateľne iba psy pochádzajúce z krajiny pôvodu rasy.

Burja in pictures :: Burja v obrazoch

Burja lives with her owner Marina Prokhorova in Russia. She is the foundation bitch of the kennel Barri Burri.
Burja žije v Rusku a jej majiteľkou je Marina Prokhorova. Je zakladajúcou sučkou v ch. st. Barri Burri.

Titles :: Tituly

Champion of Russia, Byeloruss, RKF, OANKOO, RFLS, RFOS, RFSS, Junior Champion of Russia, multiBOB, CACIB