2014

2/SEP/2014 All our puppies are in new families. We don't have any litter-plans now.
2. 9. 2014 Všetky naše šteniatka sú v nových domovoch. Momentálne vrh neplánujeme.
Khyi-Mi Tibetan Terrier

Dany Dany15/JUL/2014 We have got pictures of Dany (Khyi-Mi Dang Po Lamleh), who is living in Viena (Austria) already a week long. His new owners are tired and the puppy is happy, so everything is exactly as it should be ;).
Marve (Khyi-Mi Dpon Po Lamleh) will stay at us about a month longer because of important formalities, but his new owners can't wait to see him at home already.

15. 7. 2014 Dostali sme fotky od Danyho (Khyi-Mi Dang Po Lamleh), ktorý už týždeň býva vo Viedni. Jeho noví majitelia sú unavení a šteniatko je šťastné, takže všetko je presne, ako má byť ;).
Marve (Khyi-Mi Dpon Po Lamleh) u nás ešte asi mesiac bude kvôli potrebným formalitám, ale jeho noví majitelia sa ho už nevedia dočkať.

Khyi-Mi Tibetan Terrier

3/MAY/2014 We gave names to the boys. The sable one is called Dang Po - First in Tibetan. The tricolour one is called Dpon Po - Boss in Tibetan.
3. 5. 2014 Psíkom sme dali mená. Sobolček sa volá Dang Po, čo po tibetsky znamená prvý. Trikolor sa volá Dpon Po - v tibetštine šéf.

Khyi-Mi Tibetan Terrier

sobol tricolour 1/MAY/2014 Our two D-boys came to the world early in the morning.The first one is sable with white chest and paws and the second one is black and tan with small white signs at the head, chest and paws (tricolour). Both of the boys are active and mother Bhoomi is very proud and satisfied.
1. mája 2014 nadránom prišli na svet naši dvaja D-chlapci.Prvý je sobolí s bielou náprsenkou a labkami a druhý je black and tan s bielymi znakmi na hlave, hrudi a labkách (tricolour). Obidvaja chlapci sa majú čulo k svetu a mama Bhoomi je veľmi hrdá a spokojná.

sobol Khyi-Mi D Khyi-Mi D tricolour